Vláda USA vyčleňuje finance na snížení závislosti země na dovážených nerostných surovinách. V tomto článku poznáte firmy, které získaly granty od ministerstva energetiky. Pokusíme se zjistit, jak a kde budou probíhat investice do těžby nerostných surovin v USA.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpovídá, že počet elektrických vozidel by mohl do roku 2030 dosáhnout 145 milionů kusů, což představuje zhruba 7 % z celkového počtu na celém světě. Pokud vlády ve vyspělých ekonomikách přijmou ambicióznější opatření na podporu používání vozidel šetrných k životnímu prostředí, jejich podíl na celosvětovém automobilovém trhu by mohl do roku 2040 vzrůst až na 30 %.

Tím se vytvoří podmínky pro výrazné zvýšení poptávky po surovinách potřebných k výrobě elektromobilů. Například lithium se ve velké míře používá k výrobě baterií.

Základní informace o Lithiu - Ložiska a těžba

Lithium je důležitým prvkem při výrobě lithium-iontových baterií. Ty se široce používají v elektromobilech, stacionárních systémech skladování energie, chytrých telefonech, tabletech, laptopech, fotoaparátech, videokamerách, kvadrokoptérách a dalších přenosných zařízeních.

Ložiska kovu se nacházejí po celém světě, přičemž Austrálie, Čína, Argentina a Chile jsou čtyři největší těžaři. USA mají také velká ložiska lithia, i když současná produkce nepokrývá ani domácí potřeby země. Hlavním dodavatelem lithia a dalších kritických minerálů je Čína.

USA investují 2,8 miliardy USD do Těžby nerostných surovin

Americká vláda se v kontextu rostoucí ekonomické rivality s Čínou snaží rozvíjet svůj domácí trh s nerostnými surovinami, aby výrazně snížila závislost země na dovozu z Číny.

V roce 2022 oznámilo americké ministerstvo energetiky grant ve výši 2,8 miliardy USD společnostem, které pomohou zvýšit výrobu materiálů pro baterie.

O dotaci se mohou ucházet následující průmyslová odvětví:

  • Těžba lithia
  • Těžba grafitu
  • Těžba niklu
  • Výroba lithiové elektrolytové soli
  • Výroba elektrodových pojiv
  • Výroba oxidu křemičitého
  • Výroba lithium-železofosfátových katod
  • Recyklace baterií

Které společnosti získaly granty na Investice do těžby nerostných surovin v USA

Když v říjnu 2022 oznámili v USA vládní granty, Albemarle Corporation (NYSE: ALB), Piedmont Lithium Limited (NASDAQ: PLL) a Talon Metals Corp. (TSX: TLO) byly mezi prvními veřejně obchodovanými společnostmi, které je získaly. Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) také získala grant, jak oznámila v únoru 2023.

Albemarle Corporation

Albemarle Corporation je americká chemická společnost založená v roce 1994 se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně. Specializuje se na výrobu chemických produktů na bázi lithia, bromu a katalyzátorů. Její produkty nacházejí uplatnění v automobilovém, leteckém, farmaceutickém, zemědělském a dalších průmyslových odvětvích. Společnost je jedním z největších světových výrobců lithia s výrobními závody v USA, Austrálii, Chile a dalších zemích.

Albemarle Corporation obdržela od amerického ministerstva energetiky 149,7 milionů USD, které použije na vybudování závodu na zpracování hornin obsahujících lithium. Společnost uvedla, že to umožní zdvojnásobit výrobu lithia pro baterie již v červnu 2023.

V říjnu 2022 vzrostly akcie Albemarle Corporation o 44 % na 333 USD za kus. Následoval pokles ceny a začátkem března 2023 se akcie obchodovaly za 259 USD.

Investice do těžby nerostných surovin v USA - Cenový graf akcií Albemarle Corporation

Cenový graf akcií Albemarle Corporation

Piedmont Lithium Limited

Piedmont Lithium Limited je americká společnost zabývající se těžbou a průzkumem lithiových rud v Severní Karolíně v USA. Společnost založili v roce 2016. Dnes je jedním z předních developerů lithiových projektů v Severní Americe a jejím cílem je stát se klíčovým dodavatelem lithiových produktů na trhy v USA i jinde.

Čtěte také  IPO Heart Test Laboratories (HSCS) - Technologie umělé inteligence v EKG

Piedmont Lithium Limited obdržela grant ve výši 141,7 milionů USD. Finanční prostředky použili na vybudování závodu na zpracování lithia v Tennessee. Suroviny se do nového zařízení plánují dodávat z Kanady a Ghany.

V říjnu 2022 akcie Piedmont Lithium Limited vzrostly o 46 % na 70 USD za kus. Začátkem března 2023 se hodnota akcií snížila na 65 USD.

Cenový graf akcií Piedmont Lithium Limited

Talon Metals Corp.

Talon Metals Corp. je kanadská společnost, kterou založili v roce 2005. Těží niklové rudy a vyrábí vysoce kvalitní niklové produkty používané v oceli a bateriích pro elektrická vozidla a další průmyslová odvětví.

Talon Metals Corp. spolupracuje s Rio Tinto Group (NYSE: RIO) na rozvoji ložisek niklu, mědi a kobaltu v Tamaracu, USA. Společnost obdržela grant ve výši 114,8 milionů USD od ministerstva energetiky. Peníze jsou určeny na výstavbu zpracovatelského závodu v Severní Dakotě. Suroviny pro nový průmyslový areál budou dodávány z Tamaracu.

V říjnu akcie Talon Metals Corp. posílily o 35 % na 0,63 CAD, ale začátkem března klesly na 0,44 CAD za kus.

Cenový graf akcií Talon Metals Corp

Cenový graf akcií Talon Metals Corp

Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle Holdings Corp. je kanadská společnost, jeden z předních hráčů na trhu specializující se na recyklaci lithium-iontových baterií a dalších typů lithiového odpadu. Společnost založili v roce 2016 v kanadském Torontu.

Společnost Li-Cycle Holdings Corp. vyvinula a implementovala technologii, která recykluje lithium-iontové baterie a získává z nich lithium, nikl, kobalt, měď a hliník. Technologie podle společnosti umožňuje získat až 95 procent cenných kovů z lithiového odpadu, což je jedna z nejúčinnějších a nejekologičtějších metod recyklace tohoto druhu odpadu.

Společnost Li-Cycle Holdings Corp. získala grant ve výši 335 milionů USD na vybudování závodu na recyklaci baterií v Rochesteru v USA. Společnost vlastní již čtyři taková zařízení.

Cena akcií Li-Cycle Holdings Corp. vzrostla na konci února o 11 % na 6,57 USD. Začátkem března se akcie obchodovaly za 6,11 USD za jednotku.

Burzovní graf Li-Cycle Holdings Corp.

Burzovní graf Li-Cycle Holdings Corp.

Proč se do Recyklace investuje více peněz než do těžby lithia

Společnost Albemarle Corporation s tržní kapitalizací více než 30 miliard USD a s více než 7000 zaměstnanci obdržela grant ve výši 149,7 milionů USD. Společnost Li-Cycle Holdings Corp. s tržní kapitalizací 1 miliardy USD a 405 zaměstnanci získala grant ve výši 335 milionů USD.

Lze předpokládat, že zájem veřejnosti o ekologii planety ovlivnil rozložení těchto veřejných investic.

Vzhledem k tomu, že procesy spojené s těžbou lithia mají negativní dopad na životní prostředí a vodní zdroje, veřejnost tento typ činnosti nepodporuje. Těžba kovu je navíc nákladný projekt. Na druhou stranu recyklace baterií a lithiového odpadu je dnes nejekologičtějším způsobem výroby lithia. Pro americkou vládu se investice do tohoto odvětví jeví jako více slibná a dokonce i pozitivní pro reputaci.

Investice do těžby nerostných surovin v USA - Závěr

Americká vláda zvyšuje investice do lithia a dalších nerostů, aby snížila závislost země na dovozu. Ministerstvo energetiky udělilo granty podnikům spojeným s příslušnými průmyslovými odvětvími, včetně Albemarle Corporation, Piedmont Lithium Limited, Talon Metals Corp. a Li-Cycle Holdings Corp.